Asters advises VR Capital Group on acquisition of a 50% stake in 34.75 MW solar power plant project

Asters acted as a legal counsel to VR Capital Group on its acquisition of 50% of outstanding shares in PVK Energy Investments (Cyprus) from ICU, an independent asset management, private equity and investment advisory firm specialising in the emerging markets of Central and Eastern Europe. PVK Energy Investments is an owner of Solar Capital, which is building a 34.75 MW solar power plant in Kherson region.

Asters' team supported its client on all major aspects of the deal. In particular, Asters conducted legal due diligence of Solar Capital, participated in negotiation of transactional documentation and obtained a merger clearance from the Antimonopoly Committee of Ukraine.

Asters' project team included Partner Yaroslav Petrov, Counsel Anzhelika Livitska, Senior Associates Marta Halabala, Oleh Furmanchuk and Oleksandr Tselevych, Associates Diana Kondratieva, Olena Nikolenko and Olena Yasentiuk advising on corporate and regulatory aspects, and Counsel Tetiana Vovk and Associate Pavlo Verbolyuk advising on the antitrust aspects.

***

VR Capital Group is an alternative asset manager with a strong historical orientation towards emerging markets, including Ukraine. The company operates offices in London, New York and Moscow and has a presence in Buenos Aires.

Asters Law Firm Attorneys' Partnership is the largest law firm in Ukraine that was created as a result of teams’ consolidation of the Kyiv office of EPAP Ukraine and Asters. Chambers Europe 2018 recognizes 22 lawyers of the combined firm – the largest number of the renowned practitioners in a single Ukrainian law firm.

UA version

4 жовтня 2018 року

Астерс консультує VR Capital Group щодо придбання частки у розмірі 50% у проекті сонячної електростанції потужністю 34,75 МВт

Астерс виступила юридичним радником компанії VR Capital Group щодо придбання 50% акцій компанії PVK Energy Investments (Кіпр) у ICU, незалежної інвестиційно-консалтингової компанії, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом і спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи. PVK Energy Investments володіє компанією Solar Capital, що планує побудувати сонячну електростанцію потужністю 34,75 МВт у Херсонській області.

Команда юристів Астерс забезпечила супровід найважливіших аспектів транзакції. Зокрема, Астерс провела юридичний аудит активів компанії Solar Capital, взяла активну участь у проведенні переговорів щодо транзакційної документації, а також отримала дозвіл на концентрацію від Антимонопольного комітету України.

Над проектом працювала команда Астерс у складі: партнера Ярослава Петрова, радника Анжеліки Лівіцької, старших юристів Марти Галабали, Олега Фурманчука та Олександра Целевича, юристів Діани Кондратьєвої, Олени Ніколенко та Олени Ясентюк щодо корпоративних та регуляторних питань; а також радника Тетяни Вовк та юриста Павла Верболюка, що консультували з питань антимонопольного права. 

***

VR Capital Group – компанія з управління активами, що спеціалізується на ринках країн, що розвиваються, у тому числі України. Компанія має офіси у Лондоні, Нью-Йорку та Москві та присутня у Буенос-Айресі.

Адвокатське об’єднання "Юридична фірма Астерс" є найбільшою юридичною фірмою України, що була створена в результаті об’єднання команд київського офісу "ЄПАП Україна" та "Астерс". Міжнародний рейтинг Chambers Europe 2018 відзначає 22 юристів об’єднаної фірми – найбільшу кількість визнаних дослідженням фахівців в одній юридичній фірмі в Україні.

RU version

4 октября 2018 года

Астерс консультирует VR Capital Group относительно приобретения доли в размере 50% в проекте солнечной электростанции мощностью 34,75 МВт

Астерс выступила юридическим советником компании VR Capital Group относительно приобретения 50% акций компании PVK Energy Investments (Кипр) у ICU, независимой инвестиционно-консалтинговой компании, предоставляющей услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом и специализирующейся на рынках Центральной и Восточной Европы. PVK Energy Investments владеет компанией Solar Capital, которая планирует построить солнечную электростанцию мощностью 34,75 МВт в Херсонской области.

Команда юристов Астерс обеспечила сопровождение важнейших аспектов сделки. В частности, Астерс провела юридический аудит активов компании Solar Capital, приняла активное участие в проведении переговоров по транзакционной документации, а также получила разрешение на концентрацию от Антимонопольного комитета Украины.

Над проектом работала команда Астерс в составе: партнера Ярослава Петрова, советника Анжелики Ливицкой, старших юристов Марты Галабалы, Олега Фурманчука и Александра Целевича, юристов Дианы Кондратьевой, Елены Николенко и Елены Ясентюк по вопросам корпоративного и регуляторного права; а также советника Татьяны Вовк и юриста Павла Верболюка, консультировавших по вопросам антимонопольного права.

***

VR Capital Group - компания по управлению активами, специализирующаяся на рынках развивающихся стран, в том числе Украины. Компания имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Москве, и присутствует в Буэнос-Айресе.

Адвокатское объединение "Юридическая фирма "Астерс" является крупнейшей юридической фирмой Украины, созданной в результате объединения команд киевского офиса "ЕПАП Украина" и "Астерс". Международный рейтинг Chambers Europe 2018 отмечает 22 юристов объединенной фирмы – наибольшее количество признанных исследованием специалистов в одной юридической фирме в Украине.