Asters Senior Partner Armen Khachaturyan has been selected for inclusion in the inaugural Legal 500 Hall of Fame in the Banking, finance and capital markets category.

The Legal 500 Hall of Fame recognizes legal practitioners who have received constant praise by their clients for continued excellence. The Hall of Fame highlights, to clients, the law firm partners who are at the pinnacle of the profession. In EMEA, the criteria for entry is to have been recognised by The Legal 500 as one of the elite leading lawyers for seven consecutive years.

"This is a terrific acknowledgement of Armen's achievements. Inclusion in the Legal 500’s Hall of Fame signifies Armen's highest level of professionalism and his reputation among clients and peers.Oleksiy Didkovskiy, Asters' Managing Partner, comments. – We are proud to be working side by side with such a prominent lawyer and wish Armen further success in an already distinguished career".

***

Asters is a full-service independent national law firm that has maintained a strong presence in Ukraine since 1995. Asters has extensive industry-specific experience and plays a leading role in advising clients in various market sectors. The Firm has consistently remained at the top of the Ukrainian legal market throughout its history being acknowledged as the Law Firm of the Decade by Ukraine's Legal Awards 2016.The Firm is also a two-time winner of the Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS award (The Lawyer European Awards 2014 and 2015) and holds top positions in the most authoritative international and Ukrainian market reviews: The Legal 500, Chambers Global and Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides, and Top 50 Law Firms Annual National Ranking.

15 лютого 2018 року

Армен Хачатурян відзначений у першій Залі Слави міжнародного довідника The Legal 500

Старшого партнера Астерс Армена Хачатуряна було обрано для включення у першу Залу Слави найавторитетнішого міжнародного юридичного довідника The Legal 500 у практиці банківського і фінансового права та ринків капіталу.

Зала Слави The Legal 500 відзначає правників, які постійно отримують найвищі рекомендації від клієнтів за бездоганний рівень надання юридичних послуг. Включення до Зали Слави підкреслює приналежність партнера фірми до світової еліти юридичної професії. У регіоні Європи, Близького Сходу та Африки критерієм для включення до Зали Слави стало визнання провідним юристом за версією міжнародного довідника The Legal 500 протягом семи років поспіль.

"Це визнання вражаючих досягнень Армена Хачатуряна. Включення до Зали Слави The Legal 500  підтверджує найвищий рівень професіоналізму Армена і його репутацію серед клієнтів та колег", – коментує Олексій Дідковський, керуючий партнер Астерс. – "Ми пишаємося тим, що працюємо пліч-о-пліч з таким видатним юристом і бажаємо Армену подальших успіхів у кар'єрі". 

***

Asters є однією з найбільших юридичних фірм України, що з 1995 року надає клієнтам повний спектр юридичних послуг. Астерс має значний спеціалізований досвід і відіграє провідну роль у консультуванні клієнтів у багатьох секторах економіки. Упродовж усієї історії свого існування фірма утримує за собою статус одного з ключових гравців українського юридичного ринку. Астерс було названо Юридичною фірмою десятиліття в Україні за версією "Юридичної премії 2016". Астерс двічі поспіль визнана Юридичною фірмою року: Україна та СНД (2014 та 2015 Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS) журналом The Lawyer, авторитетним юридичним тижневиком Великобританії. Астерс регулярно відзначають найавторитетніші міжнародні й вітчизняні дослідження та рейтинги, зокрема, The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides та "50 провідних юридичних фірм України". 

15 февраля 2018 года

Армен Хачатурян отмечен в первом Зале Славы международного справочника The Legal 500

Старший партнер Астерс Армен Хачатурян был избран для включения в первый Зал Славы авторитетного международного юридического справочника The Legal 500 в практике банковского и финансового права и рынков капитала.

Зал Славы The Legal 500 отмечает юристов, которые постоянно получают самые высокие рекомендации от клиентов за безупречный уровень оказываемых юридических услуг. Включение в Зал Славы подчеркивает принадлежность партнера фирмы к мировой элите юридической профессии. В регионе Европы, Ближнего Востока и Африки критерием для включение в Зал Славы стало признание ведущим юристом по версии международного справочника The Legal 500 в течение семи лет подряд.

"Это признание впечатляющих достижений Армена Хачатуряна. Включение в Зал Славы The Legal 500 подтверждает самый высокий уровень профессионализма Армена и его репутацию среди клиентов и коллег", - комментирует Алексей Дидковский, управляющий партнер Астерс. - "Мы гордимся тем, что работаем бок о бок с таким выдающимся юристом и желаем Армену дальнейших успехов в карьере".

***

Asters является одной из крупнейших юридических фирм Украины, которая с 1995 года предоставляет клиентам полный спектр юридических услуг. Астерс владеет значительным специализированным опытом и играет ведущую роль в консультировании клиентов во многих секторах экономики. На протяжении всей истории своего существования фирма удерживает за собой статус одного из ключевых игроков украинского юридического рынка. Астерс была названа Юридической фирмой десятилетия в Украине по версии "Юридической премии 2016". Астерс дважды подряд признана Юридической фирмой года: Украина и СНГ (2014 и 2015 Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS) журналом The Lawyer, авторитетным юридическим еженедельником Великобритании. Астерс регулярно отмечают авторитетные международные и отечественные исследования и рейтинги, в частности, The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides и "50 ведущих юридических фирм Украины".