KPMG in Ukraine and AVELLUM invite you to join them in an online meeting on 4 August at 11:00 a.m. The experts will share recommendations and practical advice for business owners and managers about developing a comprehensive and thorough approach to recording and assessing losses to Ukrainian businesses as a result of the full-scale military aggression of the Russian Federation.

Due to the war, Ukrainian business have suffered significant losses including the destruction of enterprises, logistics centres, and offices, as well as disruption to production chains and injuries to key personnel and workers. Preliminary estimates from the Ministry of Economy of Ukraine and the Kyiv School of Economics calculate those direct losses caused to business and infrastructure already exceed USD105.5 billion and are still growing with every passing day the war continues.

In this discussion, our experts will cover the following topics:

 • Is it worth gathering evidence if you have not yet decided on a legal mechanism for receiving compensation?
 • Using photo and video recording, document collection, and inventory management to assess damage
 • How to work with witnesses
 • When do you need to interact with the state authorities?
 • Expert Witness reports: how to prepare them and what should be submitted as evidence
 • UN commission involvement in reparations payments following the Iraq-Kuwait War: what can we learn and what should we pay attention to?
 • Property valuation: what do you need to know?

Speakers

 • Vadym Medvedev, Partner, Tax Practice and Litigation Practice, AVELLUM
 • Oleksiy Maslov, Dispute Resolution Practice Counsel, AVELLUM
 • Olena Makarenko, Partner, Consulting, Head of Forensic and Sustainability, KPMG in Ukraine
 • Oleg Neplyakh, Partner, Head of Deal Advisory, Head of Energy & Natural Resources, KPMG in Ukraine

If you have any questions, please contact Zhanna Bilous at zbilous@kpmg.ua.

The event is free, subject to prior registration and confirmation of registration from the organisers.

Registered participants will receive a link to the event.

 

About KPMG:

KPMG is an international network of independent firms providing auditing, tax, and consulting services. We work closely with our clients to help them mitigate risks and realise opportunities for their businesses. More than 236,000 employees work in KPMG offices in 145 countries.

KPMG in Ukraine is represented by KPMG Audit PJSC, KPMG-Ukraine LLC, and KPMG PRAVO JSC.

About AVELLUM:

AVELLUM is a leading Ukrainian law firm that provides a full range of legal services, with key specialisations in the areas of finance, corporate law, dispute resolution, real estate, tax, and anti-trust law.

LAW FIRM OF THE YEAR IN UKRAINE  2021 and 2022 | IFLR EUROPE AWARDS

Leading firm (Tier 1) in the field of corporate finance: IFLR 1000 20212014

Leading firm (Tier 1) in the field of corporate, banking and financial law, and private clients: Chambers Global 2015–2022

Tier 1 in the field of banking and financial law, corporate law / M&A, resolution dispute, anti-monopoly law, private practice clients, real estate and construction, tax and labour law: The Legal500 2022

                                                                       ***

Експертна онлайн-дискусія «Війна та український бізнес. Алгоритм фіксації та оцінки збитків» 

KPMG в Україні та AVELLUM запрошують на онлайн-зустріч, яка відбудеться 4 серпня о 11:00. Під час зустрічі експерти у форматі дискусії поділяться рекомендаціями та практичними порадами для власників та керівників бізнесу щодо комплексного та ґрунтовного підходу до фіксації та оцінювання збитків українського бізнесу внаслідок повномасштабної військової агресії рф.

Український бізнес через війну зазнав значних втрат через руйнування, знищення підприємств, логістичних центрів, офісів, переривання виробничих ланцюжків, травмування персоналу тощо. За попередніми підрахунками Мінекономіки та Київської Школи Економіки, прямі збитки, завдані бізнесу та інфраструктурі, уже перевищують $105,5 млрд і продовжують зростати із кожним днем війни.

Під час дискусії експерти дадуть відповіді на питання:

 • Чи варто збирати докази, якщо ще не визначилися із юридичним механізмом отримання компенсації?
 • Фото та відео фіксація, збір документів, інвентаризація – як застосовувати?
 • Як працювати зі свідками?
 • Чи потрібно взаємодіяти із органами державної влади?
 • Звіти Expert Witness – як готувати та що подається в якості доказів?
 • Виплати за відшкодуванням після останньої війни між Кувейтом та Іраком за участі комісії при ООН – на що звернути увагу?
 • Оцінка  майна – що треба знати?

Спікери

 • Вадим Медведєв, Партнер податкової практики та практики судових спорів AVELLUM
 • Олексій Маслов, Радник практики вирішення спорів AVELLUM
 • Олена Макаренко, Партнерка, керівниця групи форензік та напрямку сталий розвиток та ESG, KPMG в Україні
 • Олег Неплях, Партнер, керівник відділу інвестиції та ринки капіталу, KPMG в Україні

 

З будь-яких питань просимо звертатися до Жанни Білоус на електронну адресу zbilous@kpmg.ua

Подія безкоштовна за умови попередньої реєстрації та підтвердження реєстрації від організаторів.

Зареєстровані учасники отримають посилання на подію.

 

Довідка про KPMG:

KPMG – це міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, допомагаючи їм у питаннях зниження ризиків та реалізації можливостей для їхнього бізнесу. В офісах KPMG у 145 країнах світу працюють понад 236 000 співробітників.

KPMG в Україні представлена ПрАТ "КПМГ Аудит", ТОВ "КПМГ-Україна" та АО "КПМГ ПРАВО".

Довідка про AVELLUM:

AVELLUM – провідна українська юридична фірма, що надає повний спектр юридичних послуг, з ключовою спеціалізацією у сферах фінансів, корпоративного права, вирішення спорів, нерухомості, податкового та антимонопольного права.

ЮРИДИЧНА ФІРМА РОКУ В УКРАЇНІ –  2021 та 2022 | IFLR EUROPE AWARDS

Провідна фірма (Tier 1) у сфері корпоративних фінансів:
IFLR1000 2021 2014

Провідна фірма (Band 1) у сфері корпоративного, банківського і фінансового права та приватних клієнтів: Chambers Global 2022 2015

Tier 1 у сфері банківського і фінансового права, корпоративного права/M&A, вирішення спорів, антимонопольного права, практики приватних клієнтів, нерухомості, та будівництва, податкового та трудового права: The Legal500 2022