Starting from January 1, 2017 Ukrainian tax legislation contains new (more favorable) rules on taxation of interest payable by Ukrainian borrowers under Eurobonds offerings relating to LPN structures.

It is common for Ukrainian corporates to make Eurobond offerings as a two-tier LPN structure, whereby funds received from the sale of notes, by an Issuer, (usually a foreign special purpose vehicle), are then on-lent to a Ukrainian Borrower under a loan agreement. The cash flow model of typical back-to-back LPN structure is depicted below.

For this kind of structure the new rules provide favorable withholding tax (WTH) treatment of loan interest payable by the Ukrainian Borrower to a foreign Issuer under a loan agreement. 

 

Previously, loan interest payable by Ukrainian borrowers was taxed at a rate of 15% of WHT with the possibility of a reduction on the basis of the applicable tax treaty. Under most tax treaties a reduction is permissible to the extent a lender is deemed to be the "beneficial owner" of such an interest. In practice, however, Ukrainian tax authorities take a hardline approach as to the application of the reduced WHT rate, and usually consider that the foreign Issuer is not the "beneficial owner" of the interest in such back-to-back structures. 

 

The new WHT rules eliminate the tax leakage and make the LPN structures with the foreign Issuer more predictable and tax efficient. WHT treatment of interest payments under new rules depends on the period of actual drawdown under facilities and works in the following manner: 

 

The following conditions must be met for application of the new WHT rules on interest payments:

  1. the foreign Issuer places debt securities at the approved foreign exchange (it is expected that the Cabinet of Ministers will soon issue respective list of foreign exchanges);
  2. the foreign Issuer raises funds with the sole aim to on-lend them to Ukrainian borrower (directly or indirectly) by way of facility;
  3. the foreign Issuer is not a resident of any of the "low-tax" jurisdictions as of the date of issue of debt securities.

For further information, please contact anyone listed below, or your usual DLA Piper contact.

УКРАЇНА: НОВІ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКУ НА РЕПАТРІАЦІЮ ПРИ ВИПУСКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ

З 1 січня 2017 року в Україні діють нові та більш сприятливі правила оподаткування процентів, що сплачуються українськими позичальниками в межах дворівневої моделі випуску єврооблігацій.

 

Як правило, українські резиденти розміщують єврооблігації в межах дворівневої моделі, в якій кошти, отримані від продажу облігацій емітентом (зазвичай, це іноземна "проектна" компанія) в подальшому надаються українському позичальнику за договором позики. Модель грошових потоків типового випуску єврооблігацій наведено нижче.

Нові правила передбачають більш сприятливий режим оподаткування таких структур, а саме в частині українського податку на репатріацію (ПНР) щодо процентів, які сплачуються українським позичальником іноземному емітенту за договором позики.

 

Раніше, проценти, що сплачуються українськими позичальниками, оподатковувались ПНР за ставкою 15% з можливістю її зменшення згідно договору про уникнення подвійного оподаткування. В більшості таких договорів зменшення ставки ПНР можливе за умови, що кредитор є "бенефіціарним власником" отриманих процентів. На практиці, українські податкові органи, як правило, відмовляли у застосуванні зменшеної ставки ПНР, не вважаючи іноземного емітента "бенефіціарним власником" процентів в межах дворівневої моделі випуску єврооблігацій.

 

Нові правила щодо ПНР зменшують податкові витрати і, в цілому, роблять модель випуску єврооблігацій через іноземних емітентів більш передбачуваною та ефективною з податкової точки зору. При цьому, оподаткування процентів за новими правилами залежить від періоду фактичного надання позики:

Застосування нових правил щодо ПНР в частині процентів можливе при одночасному дотриманні наступних умов:

 

  1. іноземний емітент розміщує боргові цінні папери на затвердженій іноземній біржі (очікується, що Кабінет Міністрів України скоро затвердить відповідний перелік іноземних бірж);
  2. іноземний емітент залучає кошти з єдиною метою - надати їх (прямо чи опосередковано) у позику українському позичальнику;
  3. іноземний емітент не є резидентом "низькоподаткової" юрисдикції на дату розміщення боргових цінних паперів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до осіб, вказаних нижче або вашого контакту з DLA Piper.